Ứng dụng giấy tổ ong vào quy trình sản xuất cửa HDF

 


Bước 1: 
1) Chuẩn bị khung xương Cánh cửa.
Vật liệu sử dụng: Gỗ tự nhiên ghép thành
2) Chuẩn bị 2 tấm da cửa
 

Bước 2:
Lắp ghép khung viền ngoài và lõi giấy tổ ong

 
 

Bước 3:
Lăn keo dán lên bề mặt của khung viền cánh cửa
 

Bước 4: 
Sử dụng Máy ép nguội, ép nguội các thành phần khung
viền cánh cửa đã chèn giấy tổ ong và da mặt ngoài