CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SAO MAI VIỆT

Nhà máy 1 : Số 01, Quang Trung, P.Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3721166  – Hotline : 090.3628822 –  Email : info@baobisaomaiviet.com

Nhà máy 2 : Thửa đất 51 tờ bản đồ số 42, đường HL601, xã Lai Khê, H.Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3721166  – Hotline : 090.3628822 –  Email : info@baobisaomaiviet.com