TẤM CARTON

August 29, 2017 admin 0

TẤM CARTON Lần đầu tiên xuất hiện tại Anh vào năm 1856, trải qua một quá trình cải tiến và phát triển, ngày nay, công […]

Cách thức in thùng carton

June 15, 2017 admin 0

Ngày nay, việc quảng bá thương hiệu cũng như đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường có rất nhiều cách. Trên bao bì đựng […]