Posts Tagged ‘thiet bi do’

PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÙNG CARTON (PHẦN 2)

Tại phần trước, chúng tôi đã trình bày một số yếu tố cơ bản để có thể kiểm định chất…Xem tiếp

Posted on: December 4th, 2012 by admin

PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÙNG CARTON (PHẦN 1)

Bao bì  hộp giấy là một trong những sản phẩm thông dụng và rất thường gặp. Chúng vừa được dùng…Xem tiếp

Posted on: November 26th, 2012 by admin