PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÙNG CARTON (PHẦN 2)

do_buc

Tại phần trước, chúng tôi đã trình bày một số yếu tố cơ bản để có thể kiểm định chất lượng của thùng carton. Tuy nhiên, phần trước mới chỉ nêu lên về định lượng trong quá trình làm ra sản phẩm bao bì carton có chất lượng ưng ý. Tai phần này, chúng tôi sẽ nêu lên các yếu tố cần phải kiểm tra để doanh … [Read more...]

PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÙNG CARTON (PHẦN 1)

bao-bi-carton

Bao bì  hộp giấy là một trong những sản phẩm thông dụng và rất thường gặp. Chúng vừa được dùng để chứa đựng sản phẩm, vừa mang chức năng quảng cáo. Do đó nó rất được chú  ý và quan tâm về  mặt chất lượng.   Khi ta xét đến chất lượng thùng carton, chúng ta cần xét đến nhiều yếu tố, như: … [Read more...]